Kritiky

Plzeňská filharmonie, 8.12.2011, J.S.Bach Koncert c-moll pro housle, hoboj, smyčce a cembalo: housle Petra Vilánková, hoboj Lukáš Pavlíček, dirigent Václav Luks

Plzeň – Pohlazením po duši byl 8. prosince koncert Plzeňské filharmonie, sestavený z hudby baroka a klasicismu. Před orchestr se postavil renomovaný Václav Luks, zakladatel souboru Collegium 1704, fundovaný specialista na hudbu zmíněného období. Dirigent je nejen světové uznávanou osobností, ale vyniká především strhujícím muzikantským nadšením. Přesvědčivým a citlivým gestem až do konečku prstů spoluvytváří věrný obraz díla v nejjemnějších nuancích, které dokáže přirozeným způsobem přenést na hráče i vnímavé posluchače.

Celá první polovina večera patřila hudbě J. S. Bacha. Nejprve zazněla Suita č.l C dur složená ze stylizovaných dobových tanců. Dílo vyznělo v dokonalé propracovanosti rychlých vět naprosto přesvědčivé, ve volnějších tempech zapůsobila lehkost a elegance. V třívětém Koncertu c moll pro sólové housle a hoboj se představila mladá nastupující generace instrumentalistů – houslistka Petra Vilánková a hobojista Lukáš Pavlíček. Oba sólisté už nabrali řadu mezinárodních zkušeností a svého úkolu se zhostili s profesionální jistotou, citlivým výrazem a měkkým tónem.

Druhou půli večera otevřela třívětá Symfonie D dur se závěrečnou fugou F. A. Míči, synovce věhlasného jaroměřického kapelníka. Haydnova Symfonie D dur č. 53 „Imperator“ celý koncert zakončila. I zde Václav Luks strhl hudebníky k mimořádně pregnantnímu a působivému výrazu. Nadšení posluchači si dlouhotrvajícími ovacemi vynutili přídavek – opakování Menuetu – 3. věty Haydnovy symfonie.

Milovníci staré hudby si přišli na své při koncertu Plzeňské filharmonie 8. prosince. U dirigentského pultu v Měšťanské besedě v Plzni stanul Václav Luks, uznávaný odborník na interpretaci hudby baroka a klasicismu. První polovinu koncertu věnoval J. S. Bachovi. Provedení jeho Svity (Ouvertury) č. l C dur pulzovalo výborně volenými tempy a napětím. Podobné tomu bylo v následujícím Koncertu pro housle, hoboj a orchestr c moll. V dokonalé symbióze s orchestrem hráli mladí umělci – houslistka Petra Vilánková a hobojista Lukáš Pavlíček. Jednotlivé části skladby zněly jakoby jedním dechem. Po přestávce potěšila jásavá Sinfonia D dur F. A. Míči představující přechod od baroka ke klasicismu. Symfonie Č. 53 D dur „Imperátor“ J. Haydna vyzněla, přes malé obsazení orchestru, impozantně. Několik drobných kazů neovlivnilo celkový dojem z velmi kvalitního večera, (jtž)